Plastové výrobky

Výrobky z plastov sú všeobecným pojmom používania plastov ako hlavných surovín